X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe)

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar £ British Pound
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe)

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar £ British Pound

Şirket kurmak hakkında tüm bilgiler.

AnasayfaYazılarŞirket kurmak hakkında tüm bilgiler.

Şirket Nasıl Kurulur? Şirket Kurmak İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Şirket kurmadan önce yapmanız gereken ilk şey; iyi bir piyasa araştırması. İşin dünü, bugünü ve yarını hakkında bilgi edinin. Böylece sektördeki başarılı isimlerden de, başarısız isimlerden de ders alırsınız. Şirket kurmadan önce iyi bir fizibilite yapmanızda fayda var.


Şirketin Türü ve Sermaye

Şirket kurmak istiyorum diyorsanız öncelikle şirketin türüne kadar vermeniz gerekiyor. Şirketin türüne göre ihtiyacınız olan sermaye miktarı da değişiyor. Şirketler türlerine göre üç ana kategoride değerlendiriliyor. Şahıs, limited ve anonim şirket.

Şahıs Firması Nasıl Kurulur?

Şahıs firması kuruluşu ve kapanışı kolay olduğundan dolayı en çok açılan şirket türüdür. Genelde unvanda kurucunun adı soyadı da yazar. İsterseniz kendi başvurunuzla isterseniz de bir muhasebeciye yetki vererek şahıs şirketi kurabiliyorsunuz.

Şahıs firması kurmak için gereken belgeler

İmza Beyannamesi ( Noterden alınacak )

Muhasebeci Vekaleti (Noterden alınacak )

İkametgah Belgesi (E-devletten ücretsiz alınabiliyor)

Kira Kontratı (İşyeri size aitse tapu fotokopisi)

İki Adet Fotoğraf


Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited şirketin yeni düzenlemeyle birlikte tek ortağı olabiliyor. En fazla olabilecek ortak sayısı ise 50. En az 10.000 TL sermaye taahhüdü gerekiyor. Pay sahibi olacakların 25 liradan daha fazla yatırmış olmaları gerekiyor.


Limited şirket kurmak için gereken belgeler

Dilekçe

Kuruluş Bildirim Formu

Noter Tasdikli Sözleşme

İkametgah Belgesi

Oda Kayıt Beyannamesi

Sermayenin Yatırıldığına Dair Dekont

Kira Kontratı

 

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Sabit vergi oranı olması nedeniyle özellikle geliri yüksek olan şirketler için anonim şirket seçeneği daha uygun. Anonim şirkette sermayenin tamamı oranında borçlulara sorumlu olunması da yine bir diğer tercih sebebi. Yatırım almayı düşünen girişimciler için de en uygun seçenek olan anonim şirketin giderleri diğer seçeneklere göre daha fazladır.

 

Anonim Şirket Kurmak İçin Gereken Belgeler

Dilekçe

Ana Sözleşme Onayı

İmza Beyannamesi (Her ortak için)

Nüfus Cüzdanı Örneği (Her ortak için)

İmza Sirküleri (Müdür için)

Oda Kayıt Beyannamesi

Sermaye Yatırıldı Dekontu

Kuruluş Bildirim Formu

 

Daha detaylı ve güncel bilgi için (Bulunduğunuz il/ilçe) Ticaret Odası’nın sitesine bakabilirsiniz.

 

1. Alanında uzman bir mali müşavirden yardım alın

Şirket kurma aşamalarını tek başına tamamlayamayacağınızı, tüm süreci etkili bir şekilde yönetemeyeceğinizi düşünüyorsanız haklısınız.

Şirket kurma ya da işletme açma hayalinize adım atarken alanında uzman bir mali müşavir ile anlaşmanız bu konuda size son derece yardımcı olabilir. Mali müşavir ile iş birliği içerisinde hareket ettiğiniz takdirde iş kurmanın sandığınız kadar sancılı bir süreç olmadığını da görebilirsiniz.


2. Şirket türüne karar verin

İş yeri açma, kendi işinizin patronu olma yolunda belki de sizi en zorlayacak aşama kuracağınız şirketin türüne karar vermek olabilir.

Bu aşamada kuracağınız iş yerinin şahıs şirketi mi, limited mi, yoksa anonim şirketi mi olacağını iyice düşünmeniz ve şirketler arasındaki belirgin farklılıkları anlayabilmek için geniş çaplı bir araştırma yapmanız gerekiyor.


3. Mali müşavirinizle birlikte ana sözleşmeyi hazırlayın

Şirketinize dair her türlü mali işlemlerden sorumlu olacak mali müşaviriniz ile birlikte kuracağınız şirketin ana sözleşmesini hazırlamak, bir girişimci olarak yerine getirmeniz gereken en önemli görevler arasında yer alıyor.

Şirket merkezinin, şirket unvanının, sermayelerin ve şirkete dair en temel noktaların yazılı hâle getirildiği ana sözleşmenin bir şirketin olmazsa olmazı olduğunu ifade edebiliriz.


4. Şirket ana sözleşmesini noterde onaylatın

Uzun ve titiz bir şekilde hazırladığınız şirket ana sözleşmeniz, mali müşaviriniz tarafından MERSİS sistemine kayıt edildikten sonra sizin üzerinize notere gitmek ve bu sözleşmeyi noter huzurunda ortaklarınızla birlikte imzalamak ve gerekli prosedürü tamamlamak kalıyor.

Noterde şirket ana sözleşmesini onaylatmanın yanı sıra vergi dairesine ileteceğiniz ve işe başlama bildirim sürecinde kullanacağınız noter onaylı kimlik suretini de düzenletmelisiniz.


5. Vergi dairesine giderek vergi kimlik numaranızı alın

İş yeri açma ve işletme kurma için gerekli olan bir diğer adımın, şirketinizin potansiyel vergi kimlik numarasını bir an önce almanız olduğunu söyleyebiliriz.

Potansiyel vergi kimlik numarasını vergi dairesinde aldıktan sonra artık bankaya şirket sermayesinin çeyreğini yatırmak ve bu miktarı bloke ettirmek için uğrayabilirsiniz.

Bankaya gitmişken rekabet kurumu payını da yatırmalı ve banka tarafından tarafınıza verilen dekontu Ticaret Sicil Memurluğu’na iletmelisiniz.


6. Tüm belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamlayın ve ticaret siciline iletin

Şirket ana sözleşmesi, Rekabet Kurumu payı banka dekontu vb. iş yeri açma aşamasında ihtiyacınız olan tüm belgeleri tamamladıktan sonra bu belgeleri ticaret siciline iletmelisiniz.


7. İmza sirkülerini hazırlayın

Ticaret Sicili’ne kayıt aşaması tamamlanan ve tüzel kişilik kazanan şirketinizi kurma yolunda imza sirkülerini hazırlamalı, yasal olarak zorunlu olan tüm defterleri noterde tasdik ettirmelisiniz.


8. İşe başlama bildiriminde bulunun

Vergi dairesi tarafından talep edilen yazılı belgeleri hazırlayarak şirketinizin vergi levhasını temin edebilirsiniz.


9. Belediye, ticaret ve sanayi odası işlemlerini tamamlayın

İş yeri açma ve izin ruhsatı çıkarma, çevre temizlik vergisini yatırma gibi belediye izin işlemlerini de mutlaka tamamlamanız gerekiyor.

Yukarıda sırasıyla bahsettiğimiz tüm işlemleri tamamladıktan sonra bir girişimci olarak iş yeri açma aşamasını tamamlayabilirsiniz.

Hayallerinizden ve iş kurma düşüncenizden hiçbir zaman vazgeçmemeniz dileğimizle… 

 

anonim ve limited şirket arasındaki farklar 

ANONİM ŞİRKETLER

1. Tek kişi ile kurulabilir ortak sayısı sınırsızdır.

2. 50.000.-TL esas sermaye, 100.000.-TL kayıtlı sermaye ile kurulabilir.

3. Tahvil çıkarılabilir.

4. Pay devri kolayca gerçekleştirilebilir. Noterden yapılma mecburiyeti yoktur. Hamiline yazılı pay senetlerinde teslim yeterlidir. Ticaret sicilde tescil mecburiyeti yoktur.

5. Şirket pay senedinin 2 yıl geçtikten sonra satılması durumunda elde edilen kazanç tutarı vergiye tabi değil.

6. Halka açılma imkanı vardır.

7. Ortağın kamu borçlarından sorumluluğu yoktur. Anonim Şirketlerde ortağın vergi, SGK ve şirketin diğer borçlarından dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur. Tek sorumluluğu taahhüt ettiği sermaye borcunu ödemesidir.

8. Şirket sözleşmesi ancak esas sermayenin yarısına tekabül eden ortakların kararıyla değiştirilebilir.

9. Sermayesi 250.000.-TL ve üstünde olan şirketler bir avukatla danışmanlık anlaşması yapmak zorundadır.

10. Ortakların şirkete verdiği emanet paralar, ödünçler, borçlar hiçbir koşul belirtilmeden hemen iade edilebilir.

 

LİMİTED ŞİRKETLER

1. Tek kişi ile kurulabilir. Azami ortak sayısı 50 kişidir.

2. 10.000.-TL Esas sermaye ile kurulabilir.

3. Tahvil çıkaramazlar.

4. Şirket pay senedinin satışı genel kurul onayı gerekli olup, satış noterden yapılmalıdır. Ticaret sicilden de tescil edilmesi gerekmektedir.

5. Şirket hissesi kaç yıl sonra satılırsa satılsın elde edilen kazanç gelir vergisine tabi.

6. Halka açılma imkanı yoktur.

7. Ortağın kamu borçlarından sorumluluğu vardır. Şirketin Vergi, SGK primi borçlarının tahsil edilemeyen kısmından tüm malvarlığıyla sorumludur.

8. Şirket sermayesinde esas sermaye öngörülmemişse şirket ortaklarının 2/3'ünün kararıyla değiştirilebilir.

9. Limited şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu yoktur.

10. Ortaklardan alınan tüm emanetler ve ödünç paralar, ancak tüm alacaklar ödendikten sonra geri ödenebilir.

11. Limited şirketler için sigortacılık faaliyeti yapma yasağı kaldırılmıştır. (Daha önceki uygulamada şirket türü olarak sadece A.Ş'ler sigortacılık faaliyeti yapabiliyorlardı.)

 

Anonim Şirketler, Limited Şirketlere göre son derece avantajlı ve pratik bir yapıya sahiptir.

Özellikle hisse devirlerinin yapılışı sırasında Anonim şirketler daha pratik ve masrafsız bir şekilde hisse devrine olanak vermektedir.

 

Kamusal karakterli borçlar yönünden Limited şirketlerdeki sorumluluklar (A.Ş'lere göre) biraz daha ağırdır.

A.Ş'ler de yönetimde görev dağılımı yapıldığı takdirde bu kamusal karakterli sorumluluklardan bir ölçüde kurtulma olanağı sağlanmış olabilir.


Powered by WISECP
Top